Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий період

Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради як заклад післядипломної педагогічної освіти велику увагу приділяє науково-методичному забезпеченню, удосконаленню форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період.

Моделюванню структури, визначенню змісту, форм і методів організації цієї роботи передують діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педпрацівників, аналіз стану навчально-виховної роботи, результатів атестації вчителів.

Важливе місце в роботі адміністрації Центру методичної та соціально-психологічної служби (далі – ЦМСПС) відводиться науково-методичному забезпеченню процесу зростання компетентності методичних працівників у міжкурсовий період.

Складовими системи роботи з методистами є:

- науково-методична та практична їх підготовка до організації методичної роботи шляхом: своєчасного проходження курсів; навчання на постійно діючих семінарах різних рівнів; участі у конференціях;

- моделювання структури методичної роботи з педагогами певного фаху;

- забезпечення скоординованості плану роботи ЦМСПС і методиста;

- реалізація творчого підходу до організації та проведення роботи з педагогами;

- поточний та кінцевий збір працівниками ЦМСПС зворотної інформації для аналізу результатів роботи з педагогічними кадрами та здійснення відповідної корекції.

Перша складова даної системи включає:

- добір законодавчих та нормативних документів про освіту, діяльність методичних служб;

- розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів різних аспектів діяльності методистів;

- проведення консультацій, співбесід щодо планування роботи, використання інтерактивних форм навчання педагогічних кадрів.

Особлива увага приділяється наставництву. За новопризначеними методистами закріплюються наставники. Взаємовідвідування методичних заходів, їх аналіз, допомога наставника у складанні плану роботи, прийнятті правильного рішення в складних ситуаціях, передача умінь і навичок організації методичної роботи прискорюють професійне становлення методиста.

М.В.Пахолівецька

Читати повністю

Науково-методичне забезпечення удосконалення готовності вчителів до здійснення громадського виховання молодших школярів

Розглядаються проблеми науково-методичного забезпечення підвищення рівня готовності вчителів до здійснення громадянського виховання молодших школярів в умовах міської методичної служби.

Ключові слова: професійна компетентність учителя, методична робота, громадянське виховання учнів.

Рассматриваются проблемы научно-методического обеспечения повышения уровня готовности учителей к осуществлению гражданского воспитания младших школьников в условиях городской методической службы.

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, методическая работа, гражданское воспитание учащихся

The author examines the problems of scientific methods of raising teachers' preparedness to implement civic education primary school children in сity methodical service.

Keywords: professional competence of teachers, methodical work, civic education pupils.

Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради як заклад післядипломної педагогічної освіти велику увагу приділяє науково-методичному забезпеченню підвищення рівня готовності вчителів до формування громадянської компетентності молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах. Моделюванню структури, визначенню змісту, форм і методів організації цієї роботи передують діагностичне анкетування вчителів, аналіз стану виховної роботи, результатів атестації вчителів.

Важливе місце в роботі адміністрації Центру методичної та соціально-психологічної служби (далі – ЦМСПС) відводиться науково-методичному забезпеченню процесу зростання професійної компетентності вчителів. Особливістю міської методичної роботи є проведення двічі на рік загальних засідань методичних об’єднань, циклових МО різних фахів та диференційованих семінарів-практикумів відповідно до трьох моделей (з низьким, середнім, високим рівнями) сформованості дидактичних умінь і розвитку творчості педагогів.

ЦМСПС спрямовував свою діяльність на вирішення науково-методичної проблеми «Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їх творчої ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи» на основі перспективного і поточного планування. Блочно-модульна система планування дає уявлення про провідні напрями діяльності центру. Додатками до річного плану є плани роботи міських методичних формувань.

Пахолівецька М.В.

Читати повністю
Кiлькiсть переглядiв: 44

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.