Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи


/Files/images/конференція2015.jpgv

Умови проведення науково-практичної інтернет-конференції


Тематичний напрям: Патріотичне виховання як організований культоротворний процес взаємодії педагогів та учнів


Інтегративна роль музею гімназії у процесі формування національної свідомості учнів Сайко А. А.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання як організований культуротворчий процес взаємодії педагогів та учнів Коноваленко С. А.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках літератури рідного краю Сємідєтна А. О.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання як організований культуротворний процес взаємодії педагогів та учнів Рибалка І. В.

Завантажити Коментарі

Сучасні підходи до формування громадянина-патріота в навчальному закладі Нікуліна Т. В.

Завантажити Коментарі

Особливості патріотичного виховання молоді в контексті розвитку сучасного суспільства Демешкевич В. А.

Завантажити Коментарі

Головні напрями патріотичного виховання школярів в умовах сьогодення Сосновська М. В.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання як організований культуротворчий процес взаємодії педагогів та учнів Ракул С. Ю.

Завантажити Коментарі

Синергетика як методологія у системі патріотичного виховання учнівства Набока Б. С.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання як організований культуротворний процес взаємодії педагогів та учнів Дергачова М. П.

Завантажити Коментарі

Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи Сичова О. М.

Завантажити Коментарі

Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи Борисова О. М.

Завантажити Коментарі

Формування системи патріотичного виховання через освітньо-виховне середовище школи Засінець Л. В.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання як організований культуротворний процес взаємодії педагогів та учнів Орел С.О.

Завантажити Коментарі

Осмислення гуманістичних ідеалів та пробудження національної самосвідомості в методологічних підґрунтях базових вчень світочів української духовності Пелешанко Л. О.

Завантажити Коментарі

Формування патріотизму та національної свідомості у вихованців засобами позашкільної освіти Володарська П. Б.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії сім’ї та зовнішнього виховного середовища Коваленко Л. Л.

Завантажити Коментарі

Козацьке виховання учнів у сучасній школі Іванова І. В.

Завантажити Коментарі

Літературне краєзнавство у школі – один із шляхів національно- патріотичного виховання учнів Легка В. А.

Завантажити Коментарі

Патріотизм - нагальна потреба України Горбатюк О. І.

Завантажити Коментарі

Тематичний напрям: Формування національної свідомості учнів у процесі пошукової роботи з історії рідного краю


Роль центру методичної та соціально-психологічної служби у вихованні в учнівської молоді почуття регіонального патріотизму Шаповалова Т. А.

Завантажити Коментарі

Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у формуванні системи патріотичного виховання учнів початкових класів Олексієнко Н. В.

Завантажити Коментарі

Формування національної самосвідомості дітей у процесі пошукової роботи з історії рідного краю Сєдих І. І.

Завантажити Коментарі

Тематичний напрям: Імена наших земляків у культурній спадщині України


Імена наших земляків у культурній спадщині України Завражна І. С.

Завантажити Коментарі

Лангемак – на зворотньому боці місяця Бучукурі Є. Е.

Завантажити Коментарі

Іван Пулюй - всесвітньо знаний фізик, експериментатор, перекладач Біблії та Псалтиря, великий патріот і гуманіст, відомий громадсько-політичний і національно-культурний діяч Степанюк І. Д.

Завантажити Коментарі

Тематичний напрям: Формування патріотичного виховання на уроках


Формування патріотичного виховання на уроках іноземної мови Бережко О. Ю.

Завантажити Коментарі

Формування національної самосвідомості, патріотизму та громадянскості засобами іноземной мова Дика С. М.

Завантажити Коментарі

Досвід поколінь у формуванні патріотичного виховання на уроках української літератури Капкан І. В.

Завантажити Коментарі

Шляхи удосконалення патріотичного виховання учнів початкової школи Мерещенко Г. О.

Завантажити Коментарі

Патріотизм починається з любові до людини Дуняшенко Н. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках Гайворонська О. Л.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання на уроках української мови та літератури в НВО Рожанчук І. В.

Завантажити Коментарі

Виховні можливості іноземної мови як основний засіб виховання патріотизму на уроках німецької мови Самохвалова О. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках української мови і літератури та в позакласній роботі Стародубцова О. І.

Завантажити Коментарі

Формування особистості на засадах козацько-лицарської педагогіки на уроках словесності та в позаурочний час Даценко О. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках англійської мови Дзензура О. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання учнівської молоді на уроках «Захисту Вітчизни» та фізичної культури Савенко С. І.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання підлітків на уроках світової літератури в умовах діалогічного педагогічного спілкування Чернецька В. В.

Завантажити Коментарі

Значення патріотичного виховання в контексті формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови Ільченко Г. К.

Завантажити Коментарі

Формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови як засіб виховання свідомих патріотичних почуттів Касьяненко В. О.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання учнів початкових класів на уроках української мови та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції Стецюк Г. П.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичних почуттів в учнів початкових класів Цегельник О. О.

Завантажити Коментарі

Внесок Українських вчених у розвиток фізики Дигас О. С.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках історії Котова І. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках Колесник В. С.

Завантажити Коментарі

Місце інформатики у патріотичному вихованні Непоп І. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках історії Титовець Т. І.

Завантажити Коментарі

Формування національної свідомості, патріотизму та громадянськості засобами фізики Дигас О. С.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного вихоання на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва Жиган І. М.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках історії, історичного краєзнавства та в позакласній роботі Плащевська Н. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотизму у підростаючого покоління – одне з основних завдань на уроках історії України Козловська C. І.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках історії Бреус Ю. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання у молодших школярів під час уроків та в позаурочній діяльності Марчук С. А.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання на уроках географії Любецька Т. І.

Завантажити Коментарі

Тематичний напрям: Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку


Стежками рідного краю Завялова А. В.

Завантажити Коментарі

Вплив фізичного виховання на формування патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять з фізичної культури Смирнягіна А. В.

Завантажити Коментарі

Від екології природи – до екології душі Ровкова В. О.

Завантажити Коментарі

Формування основ патріотичного виховання дітей в умовах сучасного дошкільного навчального закладу Москаленко В. В.

Завантажити Коментарі

Особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку Корнєєва Г. М.

Завантажити Коментарі

Формування національної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з історією рідного краю Крепіна Г. П.

Завантажити Коментарі

Формування основ народознавства засобами української народної казки Софянчук Л. Р.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання та національної свідомості на основі поєднання музичної діяльності та фольклорного матеріалу Охотнікова О. О.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контекстірозвику духовного потенціалу особистостідитини дошкільного віку Вовк В. С.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовності дитини дошкільного віку засобами зображувальної діяльності Санду Н. С.

Завантажити Коментарі

Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку на основі традицій родинно-побутової культури Володіна О. М.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання дошкільників – актуальність сьогодення Медведенко Л. А.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Грінченко В. В.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання у дітей дошкільного віку Котова Н. В.

Завантажити Коментарі

Українська народна іграшка як засіб патріотичного виховання дошкільників Лукіна Г. І.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання дошкільників засобами музичного фольклору Малишевська Н. О.

Завантажити Коментарі

Формування знань про рідне місто як складова патріотичного виховання старших дошкільників Кривошея Н. В.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання дошкільників засобами ознайомлення з природою Ларіонова Т. В.

Завантажити Коментарі

Виховання у дошкільників почуття любові до рідного краю Ротт Н. Л.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання починається з родини Бабенко Н. Г.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання в сучасному дошкільному закладі Герасименко О. П.

Завантажити Коментарі

Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку Будник К. М.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку Гаркуша Л. В.

Заванатжити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Денисенко Л. П.

Завантажити Коментарі

Ідеї громадянського виховання на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинськогo Небога О. М.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Кучма О. А.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Шпирко О. С.

Завантажити Коментарі

Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку Гордова С. А.

Завантажити Коментарі

Прищеплення любові до маленької Батьківщини – один із перших кроків у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку Вовченко Т. В.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання дошкільників за творами Василя Сухомлинського Данилова Т. А.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Дегтярьова Т. О.

Завантажити Коментарі

Формування патріотичного виховання дошкільників Козак Т. О.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у дошкільних навчальних закладах Шведова Я. П.

Завантажити Коментарі

Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з використанням фольклорних скарбів українського народу Стрижак З. Л.

Завантажити Коментарі

Козацькі традиції в патріотичному вихованні дошкільників Оленнікова А. П.

Завантажити Коментарі

Народна гра як засіб патріотичного виховання дошкільників Поліщук І. В.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Мезенцова Ю. С.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку Куренкова В. В.

Завантажити Коментарі

Патріотичне виховання розвитку духовного потенціалу особистості дошкільника у концепції С.Ф. Русової Міронова О. В.

Завантажити Коментарі
Кiлькiсть переглядiв: 4638

Коментарi

  • Олена Бойко

    2015-01-30 09:11:43

    Створити і зміцнити державу можуть лише ті, громадяни, які люблять свою країну, свій народ і готові служити її інтересам. У сьогоднішніх умовах, коли український народ став на захист незалежності та територіальної цілісності держави, патріотизм має стати центральним нервом усієї діяльності навчальних закладів. З метою впровадження у практику освітян міста ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю, поширення кращого педагогічного досвіду з патріотичного виховання, центр методичної соціальної служби організував Інтернет – конференцію «Формування системи патріотичного виховання учнів молоді в умовах сучасної школи»...

  • Олена Бойко

    2015-01-30 08:04:10

    Варто відзначити організаторів даного заходу керівника ЦМСПС Паховлівецьку М.В., її заступників Островську А.Б, Шаповалову Т.А., членів колективу, які сприяли активній участі в конференції освітян міста. Серед статей читач знайде цікаві матеріали, які стануть у нагоді всім наставникам учнівської молоді, котрі докладають всіх свої старання, майстерність і творчість для виховання справжніх патріотів України. Адже, завдяки почуттю патріотизму людина стає сильною, здатною творити і розбудовувати свою національну державу, що виступає гарантом стабільності й могутності народу, його безсмертя...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.